Valvomme maa-alueiden, teiden sekä katujen rakennuskohteita, siltojen saneerauskohteita sekä vesihuollon rakennushankkeita.

Erikoisosaamistamme ovat teollisuuden monimuotoiset rakennushankkeet, joissa voimme koordinoida rakentamisen kokonaisvaltaisesti suunnittelusta toteutukseen tai pienempinä osakokonaisuuksina. Ohjaamme asiakastamme ympäristöluvan mukaiseen infrarakentamiseen, ja konsultoimme ympäristöviranomaista riippumattoman valvojan ominaisuudessa. Teemme melu- ja pölytarkastelut alueilla, joissa seurataan teollisuuden toiminnan vaikutuksia asutukselle. Palvelumme kattavat myös tiivisrakentamisen ja päällysteiden erikoisasiantuntijapalvelun.

Referenssi

Terrafame Oy

Yhteistyömme kaivosyhtiön kanssa käynnistyi jo vuonna 2007, jolloin kaivoksen rakentamistoiminta alkoi. Olemme toimineet niin suunnittelu- kuin valvontatehtävissä ja tuottaneet maarakentamiseen liittyviä erillismittauksia ja seurantaa.

Valvonta:

 • biokasaliuotuskenttien pohja- ja tiivistysrakenteet
 • liuotuskierron altaiden ja niiden varoaltaiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • kaivannaisjätteen jätealueiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • patojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset.

  Suunnittelu:
 • kaivosalueen tiestön suunnittelutehtävät
 • portinalueen liikennejärjestelyt
 • liikenteenohjaussuunnittelu
 • kaupallisten asiakirjojen laatiminen erillistoimeksiannoissa.

  Mittaus:
 • rakentamisen tarkemittaukset
 • massalaskennat
 • pintamallit
 • 3D-ilmakuvaukset
 • altaiden nestepintamittaukset.

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Kajaanin Romu

  Kajaanin Romu Oy tarjoaa palvelujaan mm. teollisuuteen ja metallialan yrityksille, joilta syntyy metalliromua. Yritys suorittaa myös rakennus-, metallirakenteiden- ja teollisuuden purkutöitä. Kajaanin Romu Oy toteutti n. 13 milj.€ toiminnan kehittämishankkeen vuonna 2009, ja muutti metalliromun käsittelyprosessin uudelle alueelle. Olemme olleet keskeisessä roolissa uuden teollisuusalueen suunnittelussa ja sen toteutuksessa.

  Suunnittelun projektin johtovastuu

 • tehdasalueen maanrakentamisen suunnittelu, urakointi ja valvonta
 • tehdasrakennussuunnittelu
 • sähkö- ja LVI-suunnittelu
 • lupa-asioiden hoito
 • mittauspalvelut

  Prosessilaitteiden asennusvalvonta

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  NCC Industry Oy

  Karangan kiviainesalueen tulotie, Kajaani

  NCC Industry Oy: lla on louhekäytössä Karangan kiviainesalue, jonka alkuperäinen tulotien liittymät koettiin epäkäytännöllisiksi. NCC käynnisti uudesta tulotiestä suunnittelun 2016 ja toteutuksen 2017 alussa. Uuden tien pituus on n. 300 m.

  Vastasimme uuden tien suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta:

 • eri tielinjavaihtoehtojen laadinta
 • lähtötietojen hankinta; pohjatutkimukset
 • ilmakuva ja maastomallin laadinta
 • tierakennussuunnitelma
 • urakka-asiakirjojen laadinta
 • työmaa-aikainen valvonta

  Laadimme myös liikennejärjestelyjen suunnittelua varten toiminnallisen virtuaalimallin kiviainesalueesta.

  Panoksemme projektissa:
 • Yhteystiedot

  Antti Haataja

  toimitusjohtaja

  +358 50 5150 510

  antti.haataja(at)infrasuunnittelu.fi

  Seppo Haataja

  projektipäällikkö

  +358 50 4921 291

  seppo.haataja(at)infrasuunnittelu.fi

  Anna-Maria Hyvönen

  projektipäällikkö/tie-, katu- ja aluesuunnittelu / KUOPIO

  +358 44 051 2355

  anna-maria.hyvonen(at)infrasuunnittelu.fi