Ihmisille
suunniteltuja
ympäristöjä

Elinvoimainen yhteisö tarvitsee älykkään, turvallisen ja toimivan ympäristön.

Sellaisen, jossa yhteisö ja ympäristö elävät tasapainossa. Ympäristöjä, joissa on hyvä elää ja työskennellä. Infrasuunnittelu Oy tarjoaa ympäristö- ja yhdyskuntarakentamisen valvonta-, suunnittelu- ja mittauspalvelut sekä rakennuskonsultointipalvelut kaivos- ja teollisuusympäristöihin, kaupunkeihin ja kuntiin sekä maarakennus- ja rakennusyrityksien tarpeisiin.

Lue lisää

328,000m2

suunniteltua infra-aluetta

29,040h

valvottua infra-projektia

1,760,000m2

mitattua maapintaa

Referenssi

Terrafame Oy

Yhteistyömme kaivosyhtiön kanssa käynnistyi jo vuonna 2007, jolloin kaivoksen rakentamistoiminta alkoi. Olemme toimineet niin suunnittelu- kuin valvontatehtävissä ja tuottaneet maarakentamiseen liittyviä erillismittauksia ja seurantaa.

Valvonta:

 • biokasaliuotuskenttien pohja- ja tiivistysrakenteet
 • liuotuskierron altaiden ja niiden varoaltaiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • kaivannaisjätteen jätealueiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • patojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset.

  Suunnittelu:
 • kaivosalueen tiestön suunnittelutehtävät
 • portinalueen liikennejärjestelyt
 • liikenteenohjaussuunnittelu
 • kaupallisten asiakirjojen laatiminen erillistoimeksiannoissa.

  Mittaus:
 • rakentamisen tarkemittaukset
 • massalaskennat
 • pintamallit
 • 3D-ilmakuvaukset
 • altaiden nestepintamittaukset.

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Sotkamo Silver Oy

  Sotkamo Silver AB:n on ruotsalainen kaivosyhtiö, joka omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on hopeakaivos projekti Sotkamossa. Olemme olleet mukana Sotkamossa sijaitsevan kaivoshankkeen maarakentamisen suunnittelussa vuodesta 2012 lähtien.

  Olemme osallistuneet rakentamissuunnitteluun:

 • yleissuunnittelu
 • tie- ja aluesuunnittelu
 • liikenteen ohjaussuunnittelu
 • kaupallisten asiakirjojen laadinta

  Olemme tuottaneet maarakentamiseen liittyviä mittauksia ja seurantaa:

 • pinta-ala ja massalaskennat
 • pintamallit
 • kaivosalueen 3D -mallinnus

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Kajaanin Romu

  Kajaanin Romu Oy tarjoaa palvelujaan mm. teollisuuteen ja metallialan yrityksille, joilta syntyy metalliromua. Yritys suorittaa myös rakennus-, metallirakenteiden- ja teollisuuden purkutöitä. Kajaanin Romu Oy toteutti n. 13 milj.€ toiminnan kehittämishankkeen vuonna 2009, ja muutti metalliromun käsittelyprosessin uudelle alueelle. Olemme olleet keskeisessä roolissa uuden teollisuusalueen suunnittelussa ja sen toteutuksessa.

  Suunnittelun projektin johtovastuu

 • tehdasalueen maanrakentamisen suunnittelu, urakointi ja valvonta
 • tehdasrakennussuunnittelu
 • sähkö- ja LVI-suunnittelu
 • lupa-asioiden hoito
 • mittauspalvelut

  Prosessilaitteiden asennusvalvonta

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Lahden kaupunki

  Lahden kaupunki toteutti katu- ja kuivatussuunnittelusta tarjouskilpailun peruskunnostuksen tarpeisiin Patomäen alueelle keväällä 2015. Voitimme tarjouskilpailun, jossa toteutettiin suunnittelu kyselyn mukaisesti kahdessa vaiheessa.

  Suunnittelulaajuus kattoi:

 • pohjatutkimussuunnitelman ja sen toteuttamisen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
 • rakennussuunnittelun yhteensä 7 katukilometrille ja 2,5 kevyenliikenteen väyläkilometrille. Tieliittymien lukumäärä oli lähes 40 kpl.

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  NCC Industry Oy

  Karangan kiviainesalueen tulotie, Kajaani

  NCC Industry Oy: lla on louhekäytössä Karangan kiviainesalue, jonka alkuperäinen tulotien liittymät koettiin epäkäytännöllisiksi. NCC käynnisti uudesta tulotiestä suunnittelun 2016 ja toteutuksen 2017 alussa. Uuden tien pituus on n. 300 m.

  Vastasimme uuden tien suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta:

 • eri tielinjavaihtoehtojen laadinta
 • lähtötietojen hankinta; pohjatutkimukset
 • ilmakuva ja maastomallin laadinta
 • tierakennussuunnitelma
 • urakka-asiakirjojen laadinta
 • työmaa-aikainen valvonta

  Laadimme myös liikennejärjestelyjen suunnittelua varten toiminnallisen virtuaalimallin kiviainesalueesta.

  Panoksemme projektissa:
 • #infrasuunnittelu

  Yhteystiedot

  Antti Haataja

  toimitusjohtaja

  +358 50 5150 510

  antti.haataja@infrasuunnittelu.fi

  Seppo Haataja

  projektipäällikkö

  +358 50 4921 291

  seppo.haataja@infrasuunnittelu.fi

  Pauliina Hyyryläinen

  toimistopäällikkö

  +358 50 4339 863

  pauliina.hyyrylainen@infrasuunnittelu.fi

  Mervi Niskanen

  toimistosihteeri

  +358 50 467 0551

  mervi.niskanen@infrasuunnittelu.fi

  Antti Hintsala

  projekti-insinööri / tie-, katu- ja aluesuunnittelu

  +358 40 9114 450

  antti.hintsala@infrasuunnittelu.fi

  Harri Hyyryläinen

  projekti-insinööri / valvonta, rakennuttaminen ja ilmakuvaukset

  +358 40 5472 748

  harri.hyyrylainen@infrasuunnittelu.fi

  Hanna Repo

  yhteyspäällikkö

  +358 44 551 4639

  hanna.repo@infrasuunnittelu.fi

  Anna-Maria Hyvönen

  projektipäällikkö/tie-, katu- ja aluesuunnittelu / KUOPIO

  +358 44 051 2355

  anna-maria.hyvonen@infrasuunnittelu.fi

  Arto Valtanen

  mittaustyönjohtaja

  +358 44 7266 221

  arto.valtanen@infrasuunnittelu.fi

  Hannu Pietilä

  projektipäällikkö / teollisuus

  +358 40 524 0620

  hannu.pietila@infrasuunnittelu.fi

  Esa Rämä

  projekti-insinööri

  +358 44 2410 766

  esa.rama@infrasuunnittelu.fi

  Aleksi Valtanen

  projekti-insinööri

  +358 50 516 5238

  aleksi.valtanen@infrasuunnittelu.fi

  Teemu Valtonen

  mittaustyönjohtaja

  +358 44 2871 679

  teemu.valtonen@infrasuunnittelu.fi