Elinvoimainen yhteisö tarvitsee älykkään, turvallisen ja toimivan ympäristön.

Sellaisen, jossa yhteisö ja ympäristö elävät tasapainossa. Ympäristön, joissa on hyvä elää ja työskennellä.

Infrasuunnittelu Oy tarjoaa ympäristö- ja yhdyskuntarakentamisen suunnittelu-, mittaus-, valvonta- sekä rakennuttamisen konsultointipalvelut kaivos- ja teollisuusyrityksille, kaupungeille ja kunnille sekä maarakennus- ja rakennusyrityksille.

Toimimme valvojina, projektinjohtajina ja rakennuttajakonsultteina erilaisissa rakentamisen kohteissa. Teemme kattavat tie-, katu- ja aluesuunnitelmat ja tuotamme monipuoliset mittausaineistot maa- ja rakennusmittausmenetelmin sekä lennokkikartoituksin. Hyödynnämme ilmakuvaustekniikkaa myös muiden toimintaympäristöjen suunnittelu- ja valvontaprosesseissa.

Tunnemme teollisuuden ja kaivosalueiden toimintaympäristöt ja haluamme edistää asiakasyritystemme työ- ja ympäristöturvallisuutta. Virtuaalinen työturvallisuustuotteemme SimulaVR on ratkaisumme työympäristöjen turvallisuuden parantamiseen ja turvallisemman työkulttuurin omaksumiseen.

Infrasuunnittelu Oy:ssä noudatetaan ISO-9001 ja ISO-14001 standardien mukaan luotua laatujärjestelmää, jonka on sertifioinut Rakentamisen laatu ry RALA.

Infrasuunnittelu Oy on listattu Tilaajavastuu.fi -tietopalveluun www.vastuugroup.fi

Rala
luottetava