DIPLOMITYÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN OMAISUUDENHALLINNASTA

20.8.2021

Infrasuunnittelu Oy:n projekti-insinööri Veli-Matti Takkinen on valmistunut 06/21 diplomi-insinööriksi Oulun yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelmasta (vesi- ja yhdyskuntatekniikka) pääaineenaan ympäristötekniikka. Takkisen diplomityöhön ”Digitalisaatio osana vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallintaa Suomessa: tilannekatsaus” voi tutustua http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202106178316

Teemaan pääsee tutustumaan myös Takkisen DI-työn tuloksia referoivan Vesitalous-lehden artikkelin kautta (Vesitalous 3/21, ss. 31-33) https://www.vesitalous.fi/wp-content/uploads/2021/05/Vesitalous-3-2021_netti_150dpi-2.pdf