Infrasuunnittelu esillä Kainuu Wind -pääurakoitsijapäivässä

15.9.2023

Infrasuunnittelu Oy ja Sitowise edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä Kainuu Wind -hankkeen pääurakoitsijapäivässä Kajaanissa 12.9.23.

– Läsnäolomme tuulivoimahankkeissa on tyypillisesti alkanut kartoitusmittauksista, tarjouslaskentavaiheessa tapahtuvasta rakentamisen optimoinnista tai yleissuunnittelusta, Infrasuunnittelun toimitusjohtaja Antti Haataja kertoo. Mukaan pääsy tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden hyvinkin varhaiseen esiselvitysvaiheeseen kiinnostaa yritystä koko ajan enemmän.
– Hankkeiden hallittavuus paranee ja hektinen rakentamisvaihe tehostuu, kun lähtötiedot ovat täsmälliset ja suunnitelmat jo jollain tasolla olemassa hankkeiden siirtyessä toteutukseen, Antti Haataja painottaa. Lähtötietojen ja olemassa olevien suunnitelmien merkitys korostuu, kun rakennusvaiheeseen tulee mukaan erilaisiin toimintaympäristöihin ja -kulttuureihin tottuneita kansainvälisiä toimijoita.

Kainuu Wind -tilaisuudessa kuultiin kuinka Sitowise tuo kertoimia Infrasuunnittelun tekemiseen teollisuuden ja energiahankkeiden parissa niin tekijäresurssien, palveluiden kuin myös maantieteellisen peiton kautta. Sanna Mäyrä kertoi omassa osuudessaan Sitowisen tuulivoimahankkeita hyödyttävistä karttapohjaisista ja omaisuudenhallinnan digipalveluista. Näiden lisäksi Sitowise toteuttaa tuulivoimalle mm. kaava-yva tarkastelua, yleis- ja rakennussuunnittelua, geoteknistä suunnittelua, reittitarkasteluita ja kuljetussimulointeja sekä projektinjohtoa ja valvontaa.   

Infrasuunnittelu Oy
Olemme osa Sitowise konsernia
Sitowise – The Smart City Company

infrasuunnitteluoy #sitowise #thesmartcitycompany #tuulivoima #kainuu