INFRASUUNNITTELU OY - teollisuushankkeiden RATKAISUKESKEINEN ASIANTUNTIJAKUMPPANI

Infrasuunnittelu Oy on tuulivoima- ja muuta teollisuutta palveleva infrarakentamisen suunnittelu-, mittaus-, valvonta- ja rakennuttamisen asiantuntijapalveluita tuottava yritys. Olemme ketterä asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta pohjaa verkostorakenteeseen – omaa osaamistamme tukevaa asiantuntijuutta kokoamme ympärillemme hankekohtaisesti valtakunnallisesta, vaativiin teollisuushankkeisiin keskittyneestä yksityisestä konsulttiringistä. Asiakaslupauksemme on tarjota teolliselle tilaajalle hankekohtaisesti räätälöityä asiantuntijuutta oikea-aikaisesti sekä kustannustehokkaasti.

Infrasuunnittelu Oy:n rooli hankkeissa riippuu tilaajatarpeesta – roolimme projektitiimissä voi olla joko suunnittelija, projektinjohtaja, rakennuttajakonsultti tai hankkeen valvoja. Infrasuunnittelun erityisosaamista on teollisuuden monimuotoisten rakennushankkeiden koordinointi. Yritys voi myös toteuttaa projektin kokonaisvaltaisesti suunnittelusta toteutukseen, tilaajalle avaimet käteen.

Tuulivoimahankkeisiin tarjoamme asiantuntijaverkostomme kanssa mm. seuraavaa suunnittelua: 

 • Tarjousvaiheen luonnos- ja mitoitussuunnittelu
 • Uudet ja parannettavat tiet, ajouratarkastelut ja puunpoistot
 • Nosto-, tukikohta- ja varastoalueiden suunnittelu
 • Voimalaperustusten maarakenteet
 • Geotekninen suunnittelu ja lausunnot (myös en), rakennesuunnittelu sekä lujuuslaskelmat
 • Kaapelikaivantojen suunnitelmat
 • Sähkö-, valaistus-, tietoliikenne- ja järjestelmäsuunnittelu
 • Ympäristöpalvelut, mm. melu-, tärinä- ja pöly mittaukset / mallinnus, maaperän ja pohjaveden perustilaselvitykset, vesinäytteet ja luvat, maa-ainesluvat, YVA, tarkkailusuunnitelmat, ympäristötekniset rakennuttamispalvelut
 • Ympäristörakenne- ja maisemointisuunnittelu

Muita asiantuntija- ja tukipalveluita: 

 • Teknistaloudelliset selvitykset
 • Kustannus-, massa- ja elinkaarilaskenta
 • Urakkalaskenta ja kilpailuttaminen
 • HSEQ
 • Velvoitetarkkailu
 • Mittaus- ja merkintätyöt
 • llmakuvaukset, maastomallit ja hankkeiden visualisointi
 • Edunvalvontatyö, paikallinen / alueellinen sidosryhmätyö ja edunvalvontatilaisuudet
 • Viestinnän tuki, sisäinen / ulkoinen

KASVATAMME KUMPPANIVERKOSTOAMME TILAAJATARPEEN MUKAAN!