Mittausaineistot erilaisiin tarpeisiin

Tuotamme mittausaineistot tie-, katu- ja siltarakentamisen kohteisiin sekä erilaisiin maarakentamisen kohteisiin kunnille, teollisuuslaitoksille sekä rakennus- ja maarakennusyrityksille. Suoritamme tarkemittaukset ja kaapelikartoitukset sekä laadimme maastomallit mittausaineistoa apuna käyttäen.

Mittaukset tehdään takymetrilaitteistolla ja mittausaineisto käsitellään jatkosuunnittelua varten 3D Win -ohjelmalla. Teemme myös video- ja stillkuvat kuvauskopterillamme erilaisten infra-, sähkö-, verkko- ja rakennushankkeiden selvitystarpeisiin, kartoittamiseen ja visuaaliseen dokumentoimiseen.

Rakennus-, kaivos- ja siltamittaukset

 • Rakentamisen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Siltojen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Seurantamittaukset
 • Massa- ja määrälaskelmat
 • Maastomallit
 • Putki- ja kaapelikartoitukset

Tie- ja kunnallistekniset mittaukset

 • Tien merkintä- ja tarkemittaukset
 • Viemäri ja vesijohtojen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Kaapeleiden kartoitus
 • Kaivuun ja täyttöjen määrälaskennat
 • Louhinnan merkintämittaukset ja määrälaskelmat

Maaperätutkimukset ja tiiveysmittaukset

 • Pienet tiiveysmittaukset Loadman 2-painopudotuskalustolla
 • Teiden ja suurempien kokonaisuuksien tiiveysmittaukset HeavyLoadman-painopudotusperävaunulla
 • Troxler-mittaukset
 • Maaperätutkimukset yhteistyössä Geo-Work Oy:n kanssa maatutkauskalustoa käyttäen

3D-koneohjaus

 • Koneohjausmallit kaivinkoneisiin, puskukoneisiin ja tiehöyliin
 • Tukiasema-asennukset työmaalle
 • Tarkemittaukset ja määrälaskennat koneohjauksen kautta
 • Kaivinkoneiden laitteiston kalibrointi

Yhteys­tiedot

mittauspäällikkö
+358 44 726 6221

Ota yhteyttä