Mittaustyöt

Tuotamme suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä mittauspalveluita tie-, katu- ja siltarakentamisen sekä erilaisiin maarakentamisen kohteisiin. Suoritamme tarkemittaukset ja kaapelikartoitukset sekä laadimme maastomallit mittausaineistoa apuna käyttäen.

Käytämme mittauksissa GPS- tai takymetrilaitteistoa ja aineiston käsittelemme 3D Win -ohjelmalla. Voimme myös tuottaa GeoDronellamme kohteesta video- ja stillkuvaa erilaisiin infra-, sähkö-, verkko- ja rakennushankkeiden selvitystarpeisiin, alueen kartoittamiseen tai visualisointiin.

Rakennus-, kaivos- ja siltamittaukset

 • Rakentamisen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Siltojen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Seurantamittaukset
 • Massa- ja määrälaskelmat
 • Maastomallit
 • Putki- ja kaapelikartoitukset

Tie- ja kunnallistekniset mittaukset

 • Tien merkintä- ja tarkemittaukset
 • Viemäri ja vesijohtojen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Kaapeleiden kartoitus
 • Kaivuun ja täyttöjen määrälaskennat
 • Louhinnan merkintämittaukset ja määrälaskelmat

Maaperätutkimukset ja tiiveysmittaukset

 • Pienet tiiveysmittaukset Loadman 2-painopudotuskalustolla
 • Teiden ja suurempien kokonaisuuksien tiiveysmittaukset HeavyLoadman-painopudotusperävaunulla
 • Troxler-mittaukset
 • Maaperätutkimukset yhteistyössä Geo-Work Oy:n kanssa maatutkauskalustoa käyttäen

3D -koneohjaus, mm.

 • Koneohjausmallit kaivinkoneisiin, puskukoneisiin ja tiehöyliin
 • Tukiasema-asennukset työmaalle
 • Tarkemittaukset ja määrälaskennat koneohjauksen kautta
 • Kaivinkoneiden laitteiston kalibrointi