Uudistuva Infra -hanke

Toteuttaja: Infrasuunnittelu Oy
Rahoittaja: POP-ELY, EAKR 2014 - 20
Hankekausi: 22.4.2020 – 31.8.2021
Hankebudjetti: 71 800 EUR / avustus 27 200 EUR

Infrasuunnittelu Oy on käynnistynyt kesän 2020 aikana POPELY:n rahoittaman Uudistuva Infra -kehittämishankkeen. Hankkeessa haetaan kasvua mittausliiketoimintaan laiteinvestoinnin ja mittauspalveluiden tuotteistamisen sekä  palvelumuotoilun avulla.

 

Eu ja Ely nettilogot (2)

INFRASUUNNIT­TELULLE BUSINESS FINLAND -RAHOITUSTA

Business Finland on myöntänyt Infrasuunnittelu Oy:lle 100.000 euron kehitysavustuksen liiketoiminnan häiriötilanteeseen. VSM, Virtuaalinen salkku ja mobiili -hankkeen toiminta kohdistuu kehitystoimiin, joilla Infrasuunnittelu toteuttaa olemassa olevaan asiakastarpeeseen kaksi uutta käyttövalmista tuotetta, virtuaaliperehdytyssalkun sekä mobiilin alueperehdytyksen.

Hankekausi: 1.4.2020 – 31.7.2021.

Hanke on päättynyt.

businessfinland-300x300