Uudistuva Infra -hanke

Toteuttaja: Infrasuunnittelu Oy
Rahoittaja: POP-ELY, EAKR 2014 - 20
Hankekausi: 22.4.2020 – 31.8.2021
Hankebudjetti: 71 800 EUR / avustus 27 200 EUR
Infrasuunnittelu Oy on käynnistynyt kesän aikana POPELY:n rahoittaman Uudistuva Infra -kehittämishankkeen. Hankkeessa kehitetään yrityksen liiketoimintajohtajuutta tietomalliarkkitehtuurityökalua hyödyntäen sekä haetaan kasvua mittausliiketoimintaan laiteinvestoinnilla ja mittauspalveluiden palvelumuotoilun avulla.

Lisätietoja: Hanna Repo, p. 044 551 4639 tai hanna.repo(at)infrasuunnittelu.fi

Eu ja Ely nettilogot (2)

INFRASUUNNIT­TELULLE BUSINESS FINLAND -RAHOITUSTA

Business Finland on myöntänyt Infrasuunnittelu Oy:lle 100.000 euron kehitysrahoituksen liiketoiminnan häiriötilanteeseen. BF-rahoitus kohdistuu kehitystoimiin, joilla Infrasuunnittelu toteuttaa olemassa olevaan asiakastarpeeseen kaksi uutta käyttövalmista tuotetta, virtuaaliperehdytyssalkun sekä mobiilin alueperehdytyksen.

Hankekausi: 1.4.2020 – 31.7.2021

businessfinland-300x300