Lennokki­kartoituksella tehoja ja turvallisuutta kohde­mittauksiin sekä hankkeiden seurantaan

Ilmakuvauspalvelumme on tehokas, turvallinen ja nopea menetelmä haastavien suurkohteiden, kuten kaivosalueiden, teollisuusrakentamisen kohteiden, sähköverkkoalueiden tai vesialueiden tarkastelussa, valvonnassa, aluesuunnittelussa ja mittauksien suorittamisessa. Työturvallisuuden näkökulmasta ilmakuvauspalvelumme tarjoaa työkohteen riskitöntä tarkkailu- ja seurantamenetelmää silloin, kun työympäristö on ihmiselle tapaturma-altis tai vaarallinen.

Valvontatehtävässä ilmakuvausaineisto toimii havainnollisena dokumentointi- ja seurantavälineenä. Työkohteen eri vaiheet ja eteneminen dokumentoituvat ja helpottavat arvioimaan jäljellä olevaa työmäärää ja toteutumisen aikataulua. Mittausmenetelmänä ilmakuvauspalvelu mahdollistaa maan muotojen ja rakennelmien mallintamisen ja kohteen massatilavuuksien laskennan. Ilmakuvaus tuottaa myös monipuolisesti hyödynnettävää aineistoa, jota voidaan käyttää suunnittelukohteiden pohja-aineistona.

Yhteystiedot

suunnitteluinsinööri
tie-, katu- ja aluesuunnittelu
+358 44 241 0766

Ota yhteyttä