Ilmakuvaus ja lennokki­kartoitus

Ilmakuvaus on tehokas, turvallinen ja nopea menetelmä  haastavien suurkohteiden, kuten kaivosalueiden, teollisuusrakentamiskohteiden, sähköverkkoalueiden tai vesialueiden tarkasteluun, valvontaan, aluesuunnitteluun ja mittauksiin.

Ilmakuvauksen kautta voidaan tuottaa monipuolisesti hyödynnettävää aineistoa, jota voidaan käyttää suunnittelun lähtötietona. Ilmakuvaus mahdollistaa mm. maan muotojen ja rakennelmien mallintamisen sekä kohteen massatilavuuksien laskennan. Aineistoa voidaan hyödyntää myös valvonnan tukena.

ILMAKUVAUKSEN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUKSIA

Kunnille

 • rakennushankkeiden lähtötietojen tarkistus
 • uusien alueiden aluesuunnittelu ja kaavoitus
 • lupaprosessit
 • uusien reittien suunnittelu

Maanrakennusalan yrityksille

 • kiviainestyyppien sekä niiden määrän ja sijoituksen yleiskuva
 • alueenkäytön suunnittelun ja seurannan tuki, alkutilanne ja muutos
 • maa-ainestaseiden seuranta
 • maa-ainesten ottamissuunnitelmat
 • urakoitsijoiden ohjeistus ja alueperehdytys
 • soramontun tai kiviaineslouhoksen elinkaarisuunnittelu
 • ympäristölupa

Teollisuudelle

 • aluekuvat suunnittelun ja alueperehdytyksen tueksi
 • ympäristöluvat
 • (rakennus-)työmaan elinkaarisuunnittelu, rakentamisen aikaisen edistymisen seuranta tai kiinteistön markkinoinitmateriaali

Luonto- ja retkikohteisiin

 • reittisuunnittelu
 • imagotyö
 • alueperehdytys ja reittiohjeet

Yhteystiedot