Infrasuunnittelu etsii ratkaisuja Kolin matkailualueen pysäköintiongelmiin

16/11/2020

Infrasuunnittelu Oy toimii konsulttina Metsähallituksen Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisuihin liittyvässä toimeksiannossa. Toimeksiannon yhteydessä on selvitetty Kolin matkailualueen sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita alueen pysäköintialueisiin liittyen sekä tutkittu Kolin aluetta kokonaisuutena Ylä-Koli, Kolin kylä sekä satama ja sen lähialue huomioiden. Projektin yleissuunnitteluvaiheessa on kartoitettu pysäköintiin soveltuvat alueet sekä havainnoitu kuhunkin pysäköintivaihtoehtoon liittyviä kevyenliikenteen- ja reittiyhteyksiä sekä Kolin sisäisten alueiden välistä saavutettavuutta.

– Kolin kansallispuisto on tuonut myönteistä kävijävirtaa Kolin alueelle ja tänä vuonna tullaan tekemään uusi kansallispuiston kävijäennätys. Tämä on aiheuttanut liikenteen ja pysäköinnin pullonkauloja, joiden ratkaisemiseksi yleissuunnitelma sisältää paljon hyvää pohdintaa ja antaa pohjaa päätöksenteolle, kertoo erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen Metsähallituksesta. Kotimaan matkailun kasvava trendi ei luo paineita pelkästään Kolin matkailualueen tämän hetkisen paikoitusongelman ratkaisemiseksi, vaan hankkeessa on etsitty proaktiivisesti ratkaisuita Koli 2050 -vision mukaisen moninkertaisen kävijämäärän ennakoivan vastaanottokyvyn turvaamiseksi.

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut -toimeksiannon ensimmäiseksi ratkaisuksi esitetään Ylä-Kolin parkkiratkaisujen kehittämisen priorisointia. Priorisointikohde on kaksivaiheinen sisältäen sekä Ylä-Kolin nykyisen parkkikapasiteetin tehostamisen että Ylä-Kolin uuden tukiparkin Ylä-Kolintie 25:n paikoitusalueen rakentamisen. Toiseksi ratkaisuksi esitetään Kolin kylän tukiparkkia, ratkaisun mukanaan tuomaa Kolin kylän rengastietä ja kevyenliikenteenväylää. Lisäksi Kolin kylälle Kolin Kulmakivitontille esitetään kansallispuiston portti -pylväsrakennetta tien varteen opasteeksi Kolin kylältä alkavalle kansallispuistolle ja reitille sekä viitoituksen lisäämistä pysäköintiratkaisujen tueksi. Kolmanneksi ratkaisuksi esitetään Kolin satama-alueella sijaitsevien vanhojen lauttaliikenteen syöttökaistojen hyödyntämistä, sataman tukiparkkeja, sataman läheisyydessä sijaitsevan rinneparkin kunnostusta sekä ao. alueiden välisen liikkumisen turvaavaa kevyenliikenteenväylää ja -reittiä.

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen yleissuunnitelmaseloste karttoineen on nähtävillä Metsähallituksen Luontoon.fi/koli/ajankohtaista -sivustolla sekä paperiversiona Kolin matkailuneuvonnassa (Ylä-Kolintie 2) 16. – 30.11.2020 ajan. Sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus kommentoida yleissuunnitelmaa sähköisesti 30.11.2020 saakka. Kommentit pyydetään toimittamaan toimeksiannon konsulttina toimivan Infrasuunnittelu Oy:n edustajan Hanna Revon sähköpostiin hanna.repo@infrasuunnittelu.fi.

Lisätietoja:
Kyösti Tuhkalainen, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, p. 0400 272 833 tai kyosti.tuhkalainen@metsa.fi
Antti Haataja, projektipäällikkö Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut, Infrasuunnittelu Oy, p. 050 515 0510 tai antti.haataja@infrasuunnittelu.fi

Astu vaaraan turvallisesti

10/11/2020

Infrasuunnittelu Oy:n yhteistyössä 3D Talo Finlandin kanssa kehittämän SimulaVR:n virtuaaliset harjoitteet edistävät työturvallisuutta ja tukevat perinteisiä turvallisuuskoulutuksia.

Yhteyspäällikkömme kirjoittama artikkeli ”SimulaVR tuo virtuaalista turvallisuutta työkohteisiin” löytyy Vuoriteollisuuden Materia-lehden sivuilta 47 – 48 linkistä

https://vuorimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/10/Materia_4-2020.pdf

Astu vaaraan turvallisesti SimulaVR:n avulla!

Mittatiimin uudet roolit

22/10/2020

Mittatiimimme kokoonpano on elänyt rekrytointien ja uusien roolien myötä.

Mittauspäällikkö Jari Manninen (kartoittaja) vastaa mittatiimin johtamisesta ja mittaustoimintojen kehittämisestä. Jari vastaa kaupunki- ja teollisuus-, rata- ja siltarakentamisen sekä talorakentamisen kohteiden mittauksista sekä vastaanottaa kaikki mittatilaukset.

Veikko Vartiainen (insinööri, amk) toimii jatkossa mittaajana kaupunki- ja teollisuuskohteissa sekä infrarakennuskohteiden valvontatehtävissä.

Olli-Veikko Leinonen (insinööri, amk) on siirtynyt suunnittelutehtävien pariin, mutta toimii toistaiseksi myös mittatiimin vararesurssina.

Töiden tilaukset:
Jari Manninen, p. 044 287 1679 tai jari.manninen(at)infrasuunnittelu.fi

Työkyselyt:
– Veikko Vartiainen, p. 044 726 6221 tai veikko.vartiainen(at)infrasuunnittelu.fi
– Olli-Veikko Leinonen, p. 050 911 7209 tai olli-veikko.leinonen(at)infrasuunnittelu.fi

TALON SISÄINEN NIMITYSUUTINEN

1/10/2020

Infrasuunnittelussa lähes yhdeksän vuoden ajan suunnitteluinsinöörinä, vt. suunnittelun projektipäällikkönä toiminut Antti Hintsala, insinööri amk, on nimitetty yrityksemme suunnittelupäälliköksi 1.10.2020 alkaen.

Suunnittelupäällikkönä Antti Hintsala on jatkossa suunnittelutiimin esimies. Tiimijohtamisen ohessa Antti jatkaa suunnittelun projektipäällikkönä, jonka lisäksi hän vastaa suunnittelutoimintojen kehittämisestä, osallistuu uusasiakashankintaan, olemassa olevien asiakassuhteiden kehittämiseen sekä Infrasuunnittelun johtoryhmätyöskentelyyn.

Antin valinta suunnittelupäälliköksi jatkaa Infrasuunnittelu Oy:ssä käynnissä olevaa organisaatiomuutosta. Olemassa olevaa organisaatiorakennetta vahvistetaan syksyn edetessä muillakin sisäisillä ja ulkoisilla toimenpiteillä.

Rivissä uusi ympäristöinsinööri -harjoittelija

25/1/2023

Kuopiolainen Veera Lustig, 27, on aloittanut Infrasuunnittelu Oy:ssä ympäristöinsinööri -harjoittelijana 23.1.2023. Veera suorittaa kevään aikana Savonia-ammattikorkeakoulun ympäristötekniikan opintojensa harjoittelun ja jatkaa pestiä opinnäytetyön parissa.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi tiimiin, Veera!