Infrasuunnittelu etsii ratkaisuja Kolin matkailualueen pysäköintiongelmiin

16 marraskuun, 2020

Infrasuunnittelu Oy toimii konsulttina Metsähallituksen Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisuihin liittyvässä toimeksiannossa. Toimeksiannon yhteydessä on selvitetty Kolin matkailualueen sidosryhmien näkemyksiä ja tarpeita alueen pysäköintialueisiin liittyen sekä tutkittu Kolin aluetta kokonaisuutena Ylä-Koli, Kolin kylä sekä satama ja sen lähialue huomioiden. Projektin yleissuunnitteluvaiheessa on kartoitettu pysäköintiin soveltuvat alueet sekä havainnoitu kuhunkin pysäköintivaihtoehtoon liittyviä kevyenliikenteen- ja reittiyhteyksiä sekä Kolin sisäisten alueiden välistä saavutettavuutta.

– Kolin kansallispuisto on tuonut myönteistä kävijävirtaa Kolin alueelle ja tänä vuonna tullaan tekemään uusi kansallispuiston kävijäennätys. Tämä on aiheuttanut liikenteen ja pysäköinnin pullonkauloja, joiden ratkaisemiseksi yleissuunnitelma sisältää paljon hyvää pohdintaa ja antaa pohjaa päätöksenteolle, kertoo erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen Metsähallituksesta. Kotimaan matkailun kasvava trendi ei luo paineita pelkästään Kolin matkailualueen tämän hetkisen paikoitusongelman ratkaisemiseksi, vaan hankkeessa on etsitty proaktiivisesti ratkaisuita Koli 2050 -vision mukaisen moninkertaisen kävijämäärän ennakoivan vastaanottokyvyn turvaamiseksi.

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut -toimeksiannon ensimmäiseksi ratkaisuksi esitetään Ylä-Kolin parkkiratkaisujen kehittämisen priorisointia. Priorisointikohde on kaksivaiheinen sisältäen sekä Ylä-Kolin nykyisen parkkikapasiteetin tehostamisen että Ylä-Kolin uuden tukiparkin Ylä-Kolintie 25:n paikoitusalueen rakentamisen. Toiseksi ratkaisuksi esitetään Kolin kylän tukiparkkia, ratkaisun mukanaan tuomaa Kolin kylän rengastietä ja kevyenliikenteenväylää. Lisäksi Kolin kylälle Kolin Kulmakivitontille esitetään kansallispuiston portti -pylväsrakennetta tien varteen opasteeksi Kolin kylältä alkavalle kansallispuistolle ja reitille sekä viitoituksen lisäämistä pysäköintiratkaisujen tueksi. Kolmanneksi ratkaisuksi esitetään Kolin satama-alueella sijaitsevien vanhojen lauttaliikenteen syöttökaistojen hyödyntämistä, sataman tukiparkkeja, sataman läheisyydessä sijaitsevan rinneparkin kunnostusta sekä ao. alueiden välisen liikkumisen turvaavaa kevyenliikenteenväylää ja -reittiä.

Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen yleissuunnitelmaseloste karttoineen on nähtävillä Metsähallituksen Luontoon.fi/koli/ajankohtaista -sivustolla sekä paperiversiona Kolin matkailuneuvonnassa (Ylä-Kolintie 2) 16. – 30.11.2020 ajan. Sidosryhmien edustajilla on mahdollisuus kommentoida yleissuunnitelmaa sähköisesti 30.11.2020 saakka. Kommentit pyydetään toimittamaan toimeksiannon konsulttina toimivan Infrasuunnittelu Oy:n edustajan Hanna Revon sähköpostiin hanna.repo@infrasuunnittelu.fi.

Lisätietoja:
Kyösti Tuhkalainen, erikoissuunnittelija, Metsähallitus, p. 0400 272 833 tai kyosti.tuhkalainen@metsa.fi
Antti Haataja, projektipäällikkö Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut, Infrasuunnittelu Oy, p. 050 515 0510 tai antti.haataja@infrasuunnittelu.fi

Astu vaaraan turvallisesti

10 marraskuun, 2020

Infrasuunnittelu Oy:n yhteistyössä 3D Talo Finlandin kanssa kehittämän SimulaVR:n virtuaaliset harjoitteet edistävät työturvallisuutta ja tukevat perinteisiä turvallisuuskoulutuksia.

Yhteyspäällikkömme kirjoittama artikkeli ”SimulaVR tuo virtuaalista turvallisuutta työkohteisiin” löytyy Vuoriteollisuuden Materia-lehden sivuilta 47 – 48 linkistä

https://vuorimiesyhdistys.fi/wp-content/uploads/2020/10/Materia_4-2020.pdf

Astu vaaraan turvallisesti SimulaVR:n avulla!

Mittatiimin uudet roolit

22 lokakuun, 2020

Mittatiimimme kokoonpano on elänyt rekrytointien ja uusien roolien myötä.

Mittauspäällikkö Jari Manninen (kartoittaja) vastaa mittatiimin johtamisesta ja mittaustoimintojen kehittämisestä. Jari vastaa kaupunki- ja teollisuus-, rata- ja siltarakentamisen sekä talorakentamisen kohteiden mittauksista sekä vastaanottaa kaikki mittatilaukset.

Veikko Vartiainen (insinööri, amk) toimii jatkossa mittaajana kaupunki- ja teollisuuskohteissa sekä infrarakennuskohteiden valvontatehtävissä.

Olli-Veikko Leinonen (insinööri, amk) on siirtynyt suunnittelutehtävien pariin, mutta toimii toistaiseksi myös mittatiimin vararesurssina.

Töiden tilaukset:
Jari Manninen, p. 044 287 1679 tai jari.manninen(at)infrasuunnittelu.fi

Työkyselyt:
– Veikko Vartiainen, p. 044 726 6221 tai veikko.vartiainen(at)infrasuunnittelu.fi
– Olli-Veikko Leinonen, p. 050 911 7209 tai olli-veikko.leinonen(at)infrasuunnittelu.fi

TALON SISÄINEN NIMITYSUUTINEN

1 lokakuun, 2020

Infrasuunnittelussa lähes yhdeksän vuoden ajan suunnitteluinsinöörinä, vt. suunnittelun projektipäällikkönä toiminut Antti Hintsala, insinööri amk, on nimitetty yrityksemme suunnittelupäälliköksi 1.10.2020 alkaen.

Suunnittelupäällikkönä Antti Hintsala on jatkossa suunnittelutiimin esimies. Tiimijohtamisen ohessa Antti jatkaa suunnittelun projektipäällikkönä, jonka lisäksi hän vastaa suunnittelutoimintojen kehittämisestä, osallistuu uusasiakashankintaan, olemassa olevien asiakassuhteiden kehittämiseen sekä Infrasuunnittelun johtoryhmätyöskentelyyn.

Antin valinta suunnittelupäälliköksi jatkaa Infrasuunnittelu Oy:ssä käynnissä olevaa organisaatiomuutosta. Olemassa olevaa organisaatiorakennetta vahvistetaan syksyn edetessä muillakin sisäisillä ja ulkoisilla toimenpiteillä.

TULEVAN YRITTÄJÄMME ANTIN AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ

5 syyskuun, 2021

Valtakunnallisena Yrittäjän päivänä on kajaanilaisen Infrasuunnittelu Oy:n yrittäjäkapula juuri vaihtumassa uudelle henkilölle. Teknisesti yrittäjästatus on yhä perheyrityksen perustaja Seppo Haatajalla, mutta käännämme kuitenkin katseen hieman etunojassa Sepon pojan, yrityksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Antti Haatajan suuntaan. 

Yrittäjyys, lähestyvä sellainen, tarkoittaa perheyrityksessä vuosia toimineelle Antille syvää vastuuntuntoa. Vastuuta isän työn jatkamisesta, henkilöstöstä, heidän osaamisensa kehittämisestä, töiden riittämisestä, onnistumisesta asiakasprojekteissa ja myös siitä, että yritys on riittävän vetovoimainen houkutellakseen uusia tekijöitä.

Työtä kehittyminen ja pinnalla pysyminen vaatii, mutta pikkuhiljaa raaka parin vuoden puurtaminen alkaa tuottaa tulosta. – Erinäisten kokeilujen ja myllytysten kautta olemme saaneet rakennettua Infrasuunnittelusta hienon, alustaltaan vakaan organisaation, joka alkaa olla valmis kantamaan isommankin porukan, Antti miettii jatkaen, että Infrasuunnittelu on hyvän näköinen organisaatio, jossa tekijöillä on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja päästä mukaan isoihinkin hankkeisiin. Totta tämä onkin, sillä firman referensseihin perehtyessä moni hieraisee silmiään: pienen perheyrityksen vakuuttavalla referenssilistalla komeilee suurten kaivos- ja energiateollisuuden toimijoiden logoja, värikäs joukko kaupungeille toteutettuja toimeksiantoja ja lukuisia muita tekemisen esimerkkejä. Pieni insinööritoimisto ottelee siis valtakunnan ”pääsarjassa” pelikentillä ympäri Suomea!

Antti jos kuka on me-henkinen yrittäjä, joka välittömästi nostaa esiin tosiasian, että laivaa ohjataan yhdessä koko henkilöstön myötävaikutuksella ja panoksella. – Vastuuta jakamaan rinnalle tarvitaan luottopelureita operatiiviseen toimintaan sekä kasvun aikaansaamiseksi, Antti korostaa. Luottamus henkilöstöä kohtaan näkyy yrityksessä mm. vastuunjakamisena ja ottamalla henkilökunta mukaan yrityksen kehittämiseen. Perheenomaisen yhteisön arvopohjakin nojaa henkilöstön esille nostamiin asioihin. Infrassa työntekijä saa viihtyä, tulla kuulluksi, kasvaa asiantuntijana ja viipyä pitkään.

Asenne ja uskallus ovat tärkeitä yrittäjän henkilökohtaisia piirteitä – sekä yrityksen arvoja – alalla, jossa kilpailukenttään osuu jatkuvasti mammuttimaisempiin mittasuhteisiin kasvavia, monikansallisia suunnittelutoimistoja. Julkisten hankintojen viidakossa pienen, mutta osaavan toimiston on vaikea päästä osoittamaan asiantunteva ratkaisukeskeisyytensä. Myös osaajien löytäminen, tai paremminkin houkuttelu Kainuun perälle, on ollut välillä haastavaa. Toisaalta korona on tasoittanut kenttää ja tarjonnut hyvän tilaisuuden osoittaa, että hommia voi tehdä mistä vain.

– Vinkiksi siis uusien alustojen etsijöille: jatkossa henkilöstöömme kuuluu entistä useampi muualta käsin työskentelevä asiantuntija, Haataja vinkkaa.  

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään Suomessa 5.9. Onnittelut kaikille Suomen rohkeille yrittäjille – Antin sanoin: asenne ja uskallus ratkaisevat!

Antti (vas.) suunnittelijoiden työsuunnitelmaa vilkaisemassa.