Mittaustiimimme kasvoi!

7 huhtikuun, 2021

Infrasuunnittelun huhtikuu alkoi keväisin ja iloisin merkein, kun mittaustiimimme liittyi uudeksi mittaajaharjoittelijaksi Markus Mustonen.

Kainuulaistaustainen Markus siirtyi uuteen tehtäväänsä turvallisuusalalta. Työssäoppimaan Markus pääsee mittauspäällikkömme Veikon oppiin.

Tervetuloa taloon Markus!

Kaupallinen tuottajamme on valittu!

15 maaliskuun, 2021

Infrasuunnittelu Oy on mukana Kainuun Kaupallinen tuottaja -rekrykoulutuksessa. Kaupallinen tuottajamme on Metropolia amk:sta huhtikuussa bio- ja kemiantekniikan insinööriksi valmistuva Anni Huttu.

Anni tulee täyttämään täysin uudet technical business value producerin, kotoisammin teknisen myyntiassarin saappaat. Monipuoliseksi suunniteltu tehtäväkenttä sivuaa teknistä myyntiä ja palvelumuotoilua, asiakasprojekteissa avustamista, kehittämisprojektien tukemista ja asiakaspalvelua.

Antoisaa koulutusta, Anni, ja tervetuloa taloon!

Brande Oy:n luotsaama Kaupallinen tuottaja -rekrykoulutus toteutetaan Kainuussa 15.3.–9.6.2021. Koulutuksen tavoitteena on antaa työkalut kaupalliseen huippuosaamiseen sekä luoda uusia, pysyviä työpaikkoja alueelle. Kaupallinen tuottaja -koulutus järjestetään yhteistyössä Kainuun ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa.

Infralla nyt toimisto Seinäjoella

1 maaliskuun, 2021

Infrasuunnittelu Oy levittää siipiään – meillä on nyt toimisto myös Seinäjoella! Suunnitteluinsinöörimme Aleksi Valtasen luotsaaman toimiston tarkemmat koordinaatit ovat

Tiedekatu 2 / FRAMI D-osa, 1. krs, toimistohotelli D150.8

Kolin matkailualueen pysäköintiongelmiin tulossa helpotusta mahdollisesti jo tulevana kesänä

24 helmikuun, 2021

TIEDOTE, Metsähallitus 23.2.2021

Kolin matkailualueen ja Kolin kansallispuiston vetovoiman lisääntyminen on tuonut myönteistä kävijävirtaa Kolin alueelle. Kävijäennätyksiä alueella tahkotaan vuosi toisensa perään ja samaan aikaan alueen pysäköintikapasiteetti on kovilla. Kajaanilainen suunnittelutoimisto Infrasuunnittelu Oy on etsinyt alkusyksystä lähtien ratkaisuja Kolin matkailualueen pysäköintitarpeisiin yhdessä toimeksiantajansa Metsähallituksen sekä Lieksan kaupungin edustajien kanssa. Toimeksiannon tarkastelualueeksi on rajattu Ylä-Koli, Kolin kylä sekä satama ja sen lähialueet mukaan lukien sataman uudet tukiparkit ja vanha rinneparkki. Metsähallitus on nyt tilaajana hyväksynyt Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut yleissuunnitelmaselosteen.

Yleissuunnitteluvaiheessa kartoitettiin Kolin alueen pysäköinnin nykytila, sidosryhmätoiveet, pysäköintikapasiteetin kasvattamisen reunaehdot ja pysäköintiin soveltuvat alueet. Lisäksi tarkasteluun sisältyi kevyenliikenteenväylät, Kolin sisäiset reitit sekä alueiden välinen saavutettavuus. Parhaillaan käynnissä on Ylä-Kolin pysäköintialueiden tarkempi rakennussuunnittelu ja rakentamisen kustannuslaskenta. Tavoitteena on rakentamisen aloittaminen tulevana keväänä. Ylä-Kolintie 25:een rakennettavan tukiparkin 163 uutta henkilöautopaikkaa helpottavat osaltaan Kolin matkailualueen pysäköintiongelmaa. Lisäksi muualle kuin huipuille ja yläpihalle suuntaavia kävijöitä sekä retkeilijöitä pyritään jatkossa ohjaamaan tehokkaammin muille Kolin pysäköintialueille. – Viitoituksen ja opasteiden lisääminen Kolille onkin tärkeä osa Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen kokonaisuutta, sillä tapa suunnata suoraan kohti huippuja istuu syvässä, toteaa Antti Haataja, toimeksiannon konsulttina toimivan Infrasuunnittelu Oy:n projektipäällikkö.

Tukiparkin rakennussuunnittelun ja kustannuslaskun ohessa on käyty tiivistä viranomaiskeskustelua Ylä-Kolintien ja sataman kevyen liikenteen väylien sijoittumisen osalta. – Kaikkien asianomaisten yhteinen intressi lienee, että nämä kevyenliikenteen väyliin liittyvät ikuisuuskysymykset ratkaistaan, toteaa Metsähallituksen erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen lisäten, että kyse on saavutettavuuden lisäksi Kolin alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuudesta. Ylä-Kolin pysäköintialueiden rakennussuunnittelun jälkeen siirryttäneen toimeksiantoon sisältyvän sataman ja sen lähialueen pysäköintiratkaisujen tarkentamiseen.

Sidosryhmäkuulemisen perusteella alkuperäiseen yleissuunnitelmaan tehtiin myös joitakin muutoksia. Esimerkiksi sopivan alueen etsiminen Kolin kylän tukiparkin osalta jatkuu tarkastelussa sopiviksi profiloituneiden alueiden muiden kehittämissuunnitelmien vuoksi sekä maanomistajien toiveiden kunnioittamiseksi. Suunnitelmaan on päivitetty myös puiston sisäiset pienemmät reittiparkit ja niiden kunnostaminen. Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisujen lopullinen hyväksytty yleissuunnitelmaseloste karttoineen on nähtävillä Metsähallituksen Luontoon.fi/koli/ajankohtaista -sivustolla https://www.luontoon.fi/koli/ajankohtaista.

Lisätietoja:
Kyösti Tuhkalainen, Erikoissuunnittelija, Metsähallitus, p. 0400 272 833 tai kyosti.tuhkalainen@metsa.fi
Antti Haataja, Projektipäällikkö, Kolin matkailualueen pysäköintiratkaisut,
Infrasuunnittelu Oy, p. 050 515 0510 tai antti.haataja@infrasuunnittelu.fi

Infrasuunnittelu esittäytyi maanrakennusalan opiskelijoille

18 helmikuun, 2021

INFRASUUNNITTELU MITTALAITTEINEEN KAO:N VIERAANA

Infrasuunnittelu Oy vieraili tänään kirpeän helmikuisen pakkaspäivän kunniaksi Kainuun ammattiopistolla esittelemässä mittaustoimintojaan KAO:n maanrakennusalan opiskelijoille. Vierailu liittyi Infrasuunnittelun ja KAO:n kokeiluluontoiseen koulutusyhteistyöhön. KAO:n maanrakennusalan koulutuskokonaisuuden kylkeen on mahdollista räätälöidä 40 ospin laajuinen maanrakennustyömaan mittaukset -opintokokonaisuus. Koulutuksen myötä opiskelijoilla on mahdollisuus työllistyä Infrasuunnittelun mittaustyömaille ympäri Kainuuta.

Yritysvierailu käynnistyi perinteisin menoin, eli KAO:n maanrakennusalan opettaja Pekka Tervon tervetulosanoilla ja parilla Infran yritysesittelykalvolla. Vierailun ehdoton pääpaino oli kuitenkin mittaustyön arkeen ja käytäntöön kiinni pääsemisellä. Alkusanojen jälkeen maanrakennusalan opiskelijat ohjattiinkin ulkotiloihin tutustumaan Infrasuunnittelussa käytössä oleviin mittalaitteisiin. Esittelyn ohessa tarjottiin myös käytännön esimerkki GPS-mittauksesta.

Infrasuunnittelun tuore mittauspäällikkö Veikko Vartiainen oli laatinut KAO:n opiskelijoita varten koneohjausmallin ja KAO:n kentälle oli tuotu etukäteen sepelikasa. Mallin esittelyn jälkeen opiskelijat saivat harjoitella kaivinkoneella sepeliarinan pinnan ja putkilinjan rakentamista. Malli jää KAO:n kaivinkoneeseen, joten harjoittelu voi jatkua pitkin ensi viikkoa. – Ehkä tämä koukuttaa muutaman maanrakennusalan opiskelijan mittauksen opintokokonaisuuden pariin ja sitä kautta edelleen meidän mittatiimiin töihin, Vartiainen toivoo lisäten, että koulutuksen aikana opiskelijat pääsevät jo oikeisiin mittaustehtäviin Infrasuunnittelun työmaille.

Kartoittajista on alalla huutava pula. – Siksi Infrasuunnittelukin lähti etsimään tiimiinsä kartoittajia uudella tavalla, kertoo Infrasuunnittelun operatiivinen johtaja Hanna Repo. Kartoittajia valmistavia oppilaitoksia on vähän ja maanmittausinsinöörit päätyvät tyypillisesti muihin kuin kenttähommiin mm. kaavoituksen ja maankäytön tehtäviin. – Meille on tärkeää löytää mittatiimiin juurikin näitä maarakentamisen kuin omat taskunsa tuntevia, kentällä viihtyviä tekijöitä, Veikko Vartiainen korostaa. Mittaus on kriittinen lenkki osana maarakentamisen kokonaisketjua. Mittauksella aikaansaadut tarkat lähtötiedot ovat paitsi laadukkaan suunnittelun, myös täsmällisen maarakentamisen lähtökohta. Toivotaan, että koulutusyhteistyö avaa tekijähanat ja Infrasuunnittelun mittatiimissä on jatkossa runsaudenpula osaavista kenttäkartoittajista!

TULEVAN YRITTÄJÄMME ANTIN AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ

5 syyskuun, 2021

Valtakunnallisena Yrittäjän päivänä on kajaanilaisen Infrasuunnittelu Oy:n yrittäjäkapula juuri vaihtumassa uudelle henkilölle. Teknisesti yrittäjästatus on yhä perheyrityksen perustaja Seppo Haatajalla, mutta käännämme kuitenkin katseen hieman etunojassa Sepon pojan, yrityksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Antti Haatajan suuntaan. 

Yrittäjyys, lähestyvä sellainen, tarkoittaa perheyrityksessä vuosia toimineelle Antille syvää vastuuntuntoa. Vastuuta isän työn jatkamisesta, henkilöstöstä, heidän osaamisensa kehittämisestä, töiden riittämisestä, onnistumisesta asiakasprojekteissa ja myös siitä, että yritys on riittävän vetovoimainen houkutellakseen uusia tekijöitä.

Työtä kehittyminen ja pinnalla pysyminen vaatii, mutta pikkuhiljaa raaka parin vuoden puurtaminen alkaa tuottaa tulosta. – Erinäisten kokeilujen ja myllytysten kautta olemme saaneet rakennettua Infrasuunnittelusta hienon, alustaltaan vakaan organisaation, joka alkaa olla valmis kantamaan isommankin porukan, Antti miettii jatkaen, että Infrasuunnittelu on hyvän näköinen organisaatio, jossa tekijöillä on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja päästä mukaan isoihinkin hankkeisiin. Totta tämä onkin, sillä firman referensseihin perehtyessä moni hieraisee silmiään: pienen perheyrityksen vakuuttavalla referenssilistalla komeilee suurten kaivos- ja energiateollisuuden toimijoiden logoja, värikäs joukko kaupungeille toteutettuja toimeksiantoja ja lukuisia muita tekemisen esimerkkejä. Pieni insinööritoimisto ottelee siis valtakunnan ”pääsarjassa” pelikentillä ympäri Suomea!

Antti jos kuka on me-henkinen yrittäjä, joka välittömästi nostaa esiin tosiasian, että laivaa ohjataan yhdessä koko henkilöstön myötävaikutuksella ja panoksella. – Vastuuta jakamaan rinnalle tarvitaan luottopelureita operatiiviseen toimintaan sekä kasvun aikaansaamiseksi, Antti korostaa. Luottamus henkilöstöä kohtaan näkyy yrityksessä mm. vastuunjakamisena ja ottamalla henkilökunta mukaan yrityksen kehittämiseen. Perheenomaisen yhteisön arvopohjakin nojaa henkilöstön esille nostamiin asioihin. Infrassa työntekijä saa viihtyä, tulla kuulluksi, kasvaa asiantuntijana ja viipyä pitkään.

Asenne ja uskallus ovat tärkeitä yrittäjän henkilökohtaisia piirteitä – sekä yrityksen arvoja – alalla, jossa kilpailukenttään osuu jatkuvasti mammuttimaisempiin mittasuhteisiin kasvavia, monikansallisia suunnittelutoimistoja. Julkisten hankintojen viidakossa pienen, mutta osaavan toimiston on vaikea päästä osoittamaan asiantunteva ratkaisukeskeisyytensä. Myös osaajien löytäminen, tai paremminkin houkuttelu Kainuun perälle, on ollut välillä haastavaa. Toisaalta korona on tasoittanut kenttää ja tarjonnut hyvän tilaisuuden osoittaa, että hommia voi tehdä mistä vain.

– Vinkiksi siis uusien alustojen etsijöille: jatkossa henkilöstöömme kuuluu entistä useampi muualta käsin työskentelevä asiantuntija, Haataja vinkkaa.  

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään Suomessa 5.9. Onnittelut kaikille Suomen rohkeille yrittäjille – Antin sanoin: asenne ja uskallus ratkaisevat!

Antti (vas.) suunnittelijoiden työsuunnitelmaa vilkaisemassa.