TULEVAN YRITTÄJÄMME ANTIN AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ

5 syyskuun, 2021

Valtakunnallisena Yrittäjän päivänä on kajaanilaisen Infrasuunnittelu Oy:n yrittäjäkapula juuri vaihtumassa uudelle henkilölle. Teknisesti yrittäjästatus on yhä perheyrityksen perustaja Seppo Haatajalla, mutta käännämme kuitenkin katseen hieman etunojassa Sepon pojan, yrityksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Antti Haatajan suuntaan. 

Yrittäjyys, lähestyvä sellainen, tarkoittaa perheyrityksessä vuosia toimineelle Antille syvää vastuuntuntoa. Vastuuta isän työn jatkamisesta, henkilöstöstä, heidän osaamisensa kehittämisestä, töiden riittämisestä, onnistumisesta asiakasprojekteissa ja myös siitä, että yritys on riittävän vetovoimainen houkutellakseen uusia tekijöitä.

Työtä kehittyminen ja pinnalla pysyminen vaatii, mutta pikkuhiljaa raaka parin vuoden puurtaminen alkaa tuottaa tulosta. – Erinäisten kokeilujen ja myllytysten kautta olemme saaneet rakennettua Infrasuunnittelusta hienon, alustaltaan vakaan organisaation, joka alkaa olla valmis kantamaan isommankin porukan, Antti miettii jatkaen, että Infrasuunnittelu on hyvän näköinen organisaatio, jossa tekijöillä on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja päästä mukaan isoihinkin hankkeisiin. Totta tämä onkin, sillä firman referensseihin perehtyessä moni hieraisee silmiään: pienen perheyrityksen vakuuttavalla referenssilistalla komeilee suurten kaivos- ja energiateollisuuden toimijoiden logoja, värikäs joukko kaupungeille toteutettuja toimeksiantoja ja lukuisia muita tekemisen esimerkkejä. Pieni insinööritoimisto ottelee siis valtakunnan ”pääsarjassa” pelikentillä ympäri Suomea!

Antti jos kuka on me-henkinen yrittäjä, joka välittömästi nostaa esiin tosiasian, että laivaa ohjataan yhdessä koko henkilöstön myötävaikutuksella ja panoksella. – Vastuuta jakamaan rinnalle tarvitaan luottopelureita operatiiviseen toimintaan sekä kasvun aikaansaamiseksi, Antti korostaa. Luottamus henkilöstöä kohtaan näkyy yrityksessä mm. vastuunjakamisena ja ottamalla henkilökunta mukaan yrityksen kehittämiseen. Perheenomaisen yhteisön arvopohjakin nojaa henkilöstön esille nostamiin asioihin. Infrassa työntekijä saa viihtyä, tulla kuulluksi, kasvaa asiantuntijana ja viipyä pitkään.

Asenne ja uskallus ovat tärkeitä yrittäjän henkilökohtaisia piirteitä – sekä yrityksen arvoja – alalla, jossa kilpailukenttään osuu jatkuvasti mammuttimaisempiin mittasuhteisiin kasvavia, monikansallisia suunnittelutoimistoja. Julkisten hankintojen viidakossa pienen, mutta osaavan toimiston on vaikea päästä osoittamaan asiantunteva ratkaisukeskeisyytensä. Myös osaajien löytäminen, tai paremminkin houkuttelu Kainuun perälle, on ollut välillä haastavaa. Toisaalta korona on tasoittanut kenttää ja tarjonnut hyvän tilaisuuden osoittaa, että hommia voi tehdä mistä vain.

– Vinkiksi siis uusien alustojen etsijöille: jatkossa henkilöstöömme kuuluu entistä useampi muualta käsin työskentelevä asiantuntija, Haataja vinkkaa.  

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään Suomessa 5.9. Onnittelut kaikille Suomen rohkeille yrittäjille – Antin sanoin: asenne ja uskallus ratkaisevat!

Antti (vas.) suunnittelijoiden työsuunnitelmaa vilkaisemassa.

DIPLOMITYÖ VESIHUOLTOVERKOSTOJEN OMAISUUDENHALLINNASTA

20 elokuun, 2021

Infrasuunnittelu Oy:n projekti-insinööri Veli-Matti Takkinen on valmistunut 06/21 diplomi-insinööriksi Oulun yliopiston ympäristötekniikan koulutusohjelmasta (vesi- ja yhdyskuntatekniikka) pääaineenaan ympäristötekniikka. Takkisen diplomityöhön ”Digitalisaatio osana vesihuoltoverkostojen omaisuudenhallintaa Suomessa: tilannekatsaus” voi tutustua http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202106178316

Teemaan pääsee tutustumaan myös Takkisen DI-työn tuloksia referoivan Vesitalous-lehden artikkelin kautta (Vesitalous 3/21, ss. 31-33) https://www.vesitalous.fi/wp-content/uploads/2021/05/Vesitalous-3-2021_netti_150dpi-2.pdf

Pilvi kesäksi mittatiimiin

9 kesäkuun, 2021

Lapin AMK:ssa maanmittaustekniikan insinööriksi monimuoto-opintojen kautta opiskeleva Pilvi Seipäjärvi on saapunut täydentämään mittatiimiämme kesän ajaksi 7.6.21 alkaen. Pilvi on ensimmäiseltä ammatiltaan luokanopettaja. Syy kurssin muutokseen löytyy hänen kiinnostuksesta sekä harrastuneisuudesta tekniikkaa ja luonnontieteitä kohtaan.

Koronakauden etäopiskeluun hieman puutuneena 1. vuosikurssin selättänyt insinööri-opiskelijamme on nyt innoissaan saadessaan konkreettista tarttumapintaa mittalaitteisiin ja päästessään vihdoin tositoimiin kentälle.

Aurinkoisia kenttäpäiviä sinulle, Pilvi!

Pilvi agility -harrastuksensa parissa

Tervetuloa taloon Jenni!

3 kesäkuun, 2021

Ympäristötekniikan insinööriksi Savonia ammattikorkeakoulusta Kuopiosta juuri valmistunut Jenni Moilanen on aloittanut työt Infrasuunnittelu Oy:ssä 1.6.2021. Tuore ympäristörakentamiseen sekä vesihuoltoon erikoistunut projekti-insinöörimme siirtyi Infrasuunnitteluun opinnäytetyöpaikastaan AFRY:n Kuopion infrapalveluista. Jennin tulee työskentelemään Infrasuunnittelussa suunnittelu- ja valvontatehtävien parissa. Tervetuloa taloon, Jenni, ja onnittelut insinööritutkinnon johdosta!

Iloista Vappua!

30 huhtikuun, 2021

Infrasuunnittelu Oy toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen Iloista (etä-)Vappua!

Vappusimojen nautintaohje Vapulle 2021:
kilistellään tällä kertaa kauniisti kotona!

TULEVAN YRITTÄJÄMME ANTIN AJATUKSIA YRITTÄJYYDESTÄ

5 syyskuun, 2021

Valtakunnallisena Yrittäjän päivänä on kajaanilaisen Infrasuunnittelu Oy:n yrittäjäkapula juuri vaihtumassa uudelle henkilölle. Teknisesti yrittäjästatus on yhä perheyrityksen perustaja Seppo Haatajalla, mutta käännämme kuitenkin katseen hieman etunojassa Sepon pojan, yrityksen pitkäaikaisen toimitusjohtajan Antti Haatajan suuntaan. 

Yrittäjyys, lähestyvä sellainen, tarkoittaa perheyrityksessä vuosia toimineelle Antille syvää vastuuntuntoa. Vastuuta isän työn jatkamisesta, henkilöstöstä, heidän osaamisensa kehittämisestä, töiden riittämisestä, onnistumisesta asiakasprojekteissa ja myös siitä, että yritys on riittävän vetovoimainen houkutellakseen uusia tekijöitä.

Työtä kehittyminen ja pinnalla pysyminen vaatii, mutta pikkuhiljaa raaka parin vuoden puurtaminen alkaa tuottaa tulosta. – Erinäisten kokeilujen ja myllytysten kautta olemme saaneet rakennettua Infrasuunnittelusta hienon, alustaltaan vakaan organisaation, joka alkaa olla valmis kantamaan isommankin porukan, Antti miettii jatkaen, että Infrasuunnittelu on hyvän näköinen organisaatio, jossa tekijöillä on mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja päästä mukaan isoihinkin hankkeisiin. Totta tämä onkin, sillä firman referensseihin perehtyessä moni hieraisee silmiään: pienen perheyrityksen vakuuttavalla referenssilistalla komeilee suurten kaivos- ja energiateollisuuden toimijoiden logoja, värikäs joukko kaupungeille toteutettuja toimeksiantoja ja lukuisia muita tekemisen esimerkkejä. Pieni insinööritoimisto ottelee siis valtakunnan ”pääsarjassa” pelikentillä ympäri Suomea!

Antti jos kuka on me-henkinen yrittäjä, joka välittömästi nostaa esiin tosiasian, että laivaa ohjataan yhdessä koko henkilöstön myötävaikutuksella ja panoksella. – Vastuuta jakamaan rinnalle tarvitaan luottopelureita operatiiviseen toimintaan sekä kasvun aikaansaamiseksi, Antti korostaa. Luottamus henkilöstöä kohtaan näkyy yrityksessä mm. vastuunjakamisena ja ottamalla henkilökunta mukaan yrityksen kehittämiseen. Perheenomaisen yhteisön arvopohjakin nojaa henkilöstön esille nostamiin asioihin. Infrassa työntekijä saa viihtyä, tulla kuulluksi, kasvaa asiantuntijana ja viipyä pitkään.

Asenne ja uskallus ovat tärkeitä yrittäjän henkilökohtaisia piirteitä – sekä yrityksen arvoja – alalla, jossa kilpailukenttään osuu jatkuvasti mammuttimaisempiin mittasuhteisiin kasvavia, monikansallisia suunnittelutoimistoja. Julkisten hankintojen viidakossa pienen, mutta osaavan toimiston on vaikea päästä osoittamaan asiantunteva ratkaisukeskeisyytensä. Myös osaajien löytäminen, tai paremminkin houkuttelu Kainuun perälle, on ollut välillä haastavaa. Toisaalta korona on tasoittanut kenttää ja tarjonnut hyvän tilaisuuden osoittaa, että hommia voi tehdä mistä vain.

– Vinkiksi siis uusien alustojen etsijöille: jatkossa henkilöstöömme kuuluu entistä useampi muualta käsin työskentelevä asiantuntija, Haataja vinkkaa.  

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään Suomessa 5.9. Onnittelut kaikille Suomen rohkeille yrittäjille – Antin sanoin: asenne ja uskallus ratkaisevat!

Antti (vas.) suunnittelijoiden työsuunnitelmaa vilkaisemassa.