MUKANA VISIT KAMK URA- JA REKRYPÄIVÄSSÄ 3.10.2023

21/9/2023

Infrasuunnittelu ja Sitowise ovat mukana Visit KAMK ura- ja rekrypäivässä Kajaanin ammattikorkeakoulun kampuksella 3.10.23. Tule tapaamaan tekijöitä ja raapaisemaan pintaa syvemmälle tekemiseen sekä opiskelijoille tarjolla oleviin mahdollisuuksiin!

Infrasuunnittelu esillä Kainuu Wind -pääurakoitsijapäivässä

15/9/2023

Infrasuunnittelu Oy ja Sitowise edustivat ensimmäistä kertaa yhdessä Kainuu Wind -hankkeen pääurakoitsijapäivässä Kajaanissa 12.9.23.

– Läsnäolomme tuulivoimahankkeissa on tyypillisesti alkanut kartoitusmittauksista, tarjouslaskentavaiheessa tapahtuvasta rakentamisen optimoinnista tai yleissuunnittelusta, Infrasuunnittelun toimitusjohtaja Antti Haataja kertoo. Mukaan pääsy tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden hyvinkin varhaiseen esiselvitysvaiheeseen kiinnostaa yritystä koko ajan enemmän.
– Hankkeiden hallittavuus paranee ja hektinen rakentamisvaihe tehostuu, kun lähtötiedot ovat täsmälliset ja suunnitelmat jo jollain tasolla olemassa hankkeiden siirtyessä toteutukseen, Antti Haataja painottaa. Lähtötietojen ja olemassa olevien suunnitelmien merkitys korostuu, kun rakennusvaiheeseen tulee mukaan erilaisiin toimintaympäristöihin ja -kulttuureihin tottuneita kansainvälisiä toimijoita.

Kainuu Wind -tilaisuudessa kuultiin kuinka Sitowise tuo kertoimia Infrasuunnittelun tekemiseen teollisuuden ja energiahankkeiden parissa niin tekijäresurssien, palveluiden kuin myös maantieteellisen peiton kautta. Sanna Mäyrä kertoi omassa osuudessaan Sitowisen tuulivoimahankkeita hyödyttävistä karttapohjaisista ja omaisuudenhallinnan digipalveluista. Näiden lisäksi Sitowise toteuttaa tuulivoimalle mm. kaava-yva tarkastelua, yleis- ja rakennussuunnittelua, geoteknistä suunnittelua, reittitarkasteluita ja kuljetussimulointeja sekä projektinjohtoa ja valvontaa.   

Infrasuunnittelu Oy
Olemme osa Sitowise konsernia
Sitowise – The Smart City Company

infrasuunnitteluoy #sitowise #thesmartcitycompany #tuulivoima #kainuu   

Tuulivoima tuo lisää kasvua Kainuuseen

31/8/2023

Syksyllä 2023 valmistuva Kainuun tuulivoimamaakuntakaava kymmenkertaistaa alueen tuulivoimalamäärän. Kainuu Wind – uutta liiketoimintaa tuulivoimasta -kehittämishanke vahvistaa kainuulaisyritysten valmiuksia vastata tuulipuistorakentamisesta ja kestävästä energiatuotannosta avautuviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Infrasuunnittelu Oy on yksi Kajaanin ammattikorkeakoulun kehittämishankkeessa mukana olevasta 45 kainuulaisyrityksestä. – Tarjoamme suunnittelu- ja ympäristöpalveluita tuulivoimapuistohankkeille. Kainuu Windin seurauksena olemme jo mukana Hyrynsalmelle rakenteilla olevassa tuulivoimalahankkeessa. Osana Sitowise -konsernia meillä on nykyään leveämmät hartiat ja kyky tarjota laajempia kokonaisuuksia. Tulevaisuudessa tavoitteenamme onkin päästä hankkeisiin mukaan vielä varhaisemmassa vaiheessa, toteaa Infrasuunnittelu Oy:n toimitusjohtaja Antti Haataja.

Lue artikkeli aiheesta https://newspool.fi/artikkelit/tuulivoima-tuo-lisaa-kasvua-kainuuseen/

Olemme osa Sitowise-konsernia
Sitowise – The Smart City Company


Stowise – The

Smart City CompanyInfrasuunnittelu ja Sitowise yhdistävät voimansa

2/5/2023

Sitowise-konserni on hankkinut Infrasuunnittelu Oy:n osakekannan kokonaisuudessaan. Kaupan myötä tarjoamme infrasuunnittelun suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita aiempaa valtakunnallisemmin ja laaja-alaisemmin.

”Yritysjärjestelyn myötä yhdistämällä Sitowisen ja Infrasuunnittelun osaamisen ja palvelut tähtäämme entistä monipuolisemmaksi ja osaavammaksi palveluntuottajaksi infrasuunnittelussa alueellisesti sekä palveluiden ja asiakkaiden näkökulmasta.”, iloitsee Sitowisen toimialajohtaja Elina Väistö. Tiivistyvän yhteistyön tavoitteena on vahvistaa asemaamme nykyisten asiakasryhmien keskuudessa. Yhteistyönä pystymme lisäksi tarjoamaan kokonaisvaltaista infrasuunnittelun osaamistamme erityisesti teollisuuden- ja energiasektorin yksityisille toimijoille.

Kauppa on toteutunut 2.5.2023 ja siitä on tiedotettu tänään sekä sisäisesti Infrasuunnittelun ja Sitowisen henkilöstölle, että ulkoisesti asiakkaille ja muille sidosryhmille.

“Yhden miehen yrityksestä on kasvatettu 18 vuodessa markkinakelpoinen yhtiö. Myynti vetää ja osaamista sekä näkemystä on. Olemme kentällä haluttu toimittaja ja kumppani. Kasvunnälkä on kova, mutta geneerinen kasvu on alan osaajapulan vuoksi aivan liian hidasta. Yhdistyminen yhteen alan suurimmista toimijoista on harkittu seuraava askel, jolla varmistamme sekä meidän Infralaisten että asiakkaidemme edun. Tekeminen jatkuu, harteet kasvavat.”, toteaa Infrasuunnittelu Oy:n toimitusjohtaja Antti Haataja.

Infrasuunnittelun 17 osaajaa siirtyy osaksi Sitowisen asiantuntijaverkostoa. Olemassa olevat projektit sekä asiakasyhteistyö jatkuvat normaalisti myös kaupan jälkeen, eikä yhdistymisellä ole vaikutusta projekteihin tai Infrasuunnittelun asiakastyöhön. Infrasuunnittelun nykyiset omistajat jatkavat Sitowisen osakkeenomistajina nykyisissä tehtävissään ja Antti Haataja jatkaa Infrasuunnittelun toimitusjohtajana.

Infrasuunnittelu jatkaa yrityskaupan jälkeen toimintaansa omalla nimellään ja y-tunnuksellaan sekä samoin laskutustiedoin. Asiakkaita ja yhteistyökumppaneita tiedotetaan myöhemmin mahdollisista muutoksista.

Lisätietoja:
Toimialajohtaja Elina Väistö, Sitowise, +358 40 718 1825, elina.vaisto@sitowise.com
Antti Haataja, Infrasuunnittelu, +358 50 515 0510, antti.haataja@infrasuunnittelu.fi

ILOISTA VAPPUA

28/4/2023

Iloista Vappua kaikille Infralaisille, asiakkaillemme & sidosryhmille!

MUKANA VISIT KAMK URA- JA REKRYPÄIVÄSSÄ 3.10.2023

21/9/2023

Infrasuunnittelu ja Sitowise ovat mukana Visit KAMK ura- ja rekrypäivässä Kajaanin ammattikorkeakoulun kampuksella 3.10.23. Tule tapaamaan tekijöitä ja raapaisemaan pintaa syvemmälle tekemiseen sekä opiskelijoille tarjolla oleviin mahdollisuuksiin!