Referenssi

Kajaanin Kaupunki

Kajaanin kaupunki teetti Matkakeskus-hankkeen katu- ja rakennussuunnitelmat laaditun yleissuunnitelman pohjalta. Uuden matkakeskuksen suunnittelun lähtökohtana oli yhdistää juna- ja linja-autoliikenne Kajaanin rautatieaseman yhteyteen.
Suunnitteluhanke sisälsi:

 • 4 kpl katuja
 • 6 kpl kevyen liikenteen väyliä
 • 1 kpl linja-autojen laiturialue
 • 10 kpl linja-autopysäköintipaikkoja
 • 1 kpl taksiasema-alue
 • 3 pysäköintialuetta
 • 1,7 km reunakiveä
 • hulevesisuunnittelua 1 km
 • vesi- ja jätevesisuunnittelua 300 m

  Hankkeesta laadittiin tarjouspyynnön mukaiset aineistot; sisältäen mm. kuivatus, vesihuolto-, liikenteenohjaus-, valaistus- ja vihersuunnitelmat. Suunnittelutyö valmistui keväällä 2018. Rakennustyö aloitettiin kesällä 2018 ja työ jatkuu edelleen. Rakentamisessa on hyödynnetty laatimiamme mittausaineistoja ja toteutusmalleja. Suunnitelma oli Kajaanin kaupungin infraBIM- pilottihanke. Suunnitelmat tarkastettiin BimOne -ohjelmistolla.

  Materiaalia kohteesta:
  Kajaanin kaupungin Matkakeskusprojekti - mallinnus
  Kajaanin kaupungin Matkakeskusprojekti - mallinnus
  Kajaanin kaupungin Matkakeskusprojekti - kaavio

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Pieksämäen kaupunki

  Pieksämäen kaupunki suunnittelutti vaihtoehtoisia ratkaisuja koulujen saattoliikenteen järjestämiseksi ja liittymien liikenneturvallisuuden sekä sujuvuuden parantamiseksi. Valitun vaihtoehdon pohjalta laadittiin yksityiskohtainen rakennussuunnitelma. Suunnitelma sisälsi Huvilakadun saneeraussuunnittelun, joka sisälsi väylien lisäksi koulujen pysäköintialueiden, kiertoliittymän ja liikennevalo-ohjattujen risteysten suunnittelun.

  Suunnitteluhanke sisälsi:

 • 3 km kevyen liikenteen väyliä
 • 1,5 km katuja
 • 4 pysäköintialuetta
 • 2 liikennevalo-ohjattua risteystä
 • 1 kiertoliittymä
 • hulevesisuunnittelua 1,5 km

  Hankkeesta laadittiin tarjouspyynnön mukaiset aineistot; sisältäen mm. kuivatus-, liikenteenohjaus-, valaistus- ja vihersuunnitelmat sekä urakkatarjouspyyntöasiakirjat. Lisäksi suunnitelmasta tuotettiin rakentamisen aikaiset toteutusmallit. Suunnittelutyö valmistui keväällä 2019 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2019. Suunnittelija osallistuu rakennustyön valvontaan.

  Materiaalia kohteesta:
  Pieksämäen kaupunki - Kaavio

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Terrafame Oy

  Yhteistyömme kaivosyhtiön kanssa käynnistyi jo vuonna 2007, jolloin kaivoksen rakentamistoiminta alkoi. Olemme toimineet niin suunnittelu- kuin valvontatehtävissä ja tuottaneet maarakentamiseen liittyviä erillismittauksia ja seurantaa.

  Valvonta:

 • biokasaliuotuskenttien pohja- ja tiivistysrakenteet
 • liuotuskierron altaiden ja niiden varoaltaiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • kaivannaisjätteen jätealueiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • patojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset.

  Suunnittelu:
 • kaivosalueen tiestön suunnittelutehtävät
 • portinalueen liikennejärjestelyt
 • liikenteenohjaussuunnittelu
 • kaupallisten asiakirjojen laatiminen erillistoimeksiannoissa.

  Mittaus:
 • rakentamisen tarkemittaukset
 • massalaskennat
 • pintamallit
 • 3D-ilmakuvaukset
 • altaiden nestepintamittaukset.

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Sotkamo Silver Oy

  Sotkamo Silver AB:n on ruotsalainen kaivosyhtiö, joka omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on hopeakaivos projekti Sotkamossa. Olemme olleet mukana Sotkamossa sijaitsevan kaivoshankkeen maarakentamisen suunnittelussa vuodesta 2012 lähtien.

  Olemme osallistuneet rakentamissuunnitteluun:

 • yleissuunnittelu
 • tie- ja aluesuunnittelu
 • liikenteen ohjaussuunnittelu
 • kaupallisten asiakirjojen laadinta

  Olemme tuottaneet maarakentamiseen liittyviä mittauksia ja seurantaa:

 • pinta-ala ja massalaskennat
 • pintamallit
 • kaivosalueen 3D -mallinnus

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Kajaanin Romu

  Kajaanin Romu Oy tarjoaa palvelujaan mm. teollisuuteen ja metallialan yrityksille, joilta syntyy metalliromua. Yritys suorittaa myös rakennus-, metallirakenteiden- ja teollisuuden purkutöitä. Kajaanin Romu Oy toteutti n. 13 milj.€ toiminnan kehittämishankkeen vuonna 2009, ja muutti metalliromun käsittelyprosessin uudelle alueelle. Olemme olleet keskeisessä roolissa uuden teollisuusalueen suunnittelussa ja sen toteutuksessa.

  Suunnittelun projektin johtovastuu

 • tehdasalueen maanrakentamisen suunnittelu, urakointi ja valvonta
 • tehdasrakennussuunnittelu
 • sähkö- ja LVI-suunnittelu
 • lupa-asioiden hoito
 • mittauspalvelut

  Prosessilaitteiden asennusvalvonta

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Lahden kaupunki

  Lahden kaupunki toteutti katu- ja kuivatussuunnittelusta tarjouskilpailun peruskunnostuksen tarpeisiin Patomäen alueelle keväällä 2015. Voitimme tarjouskilpailun, jossa toteutettiin suunnittelu kyselyn mukaisesti kahdessa vaiheessa.

  Suunnittelulaajuus kattoi:

 • pohjatutkimussuunnitelman ja sen toteuttamisen hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
 • rakennussuunnittelun yhteensä 7 katukilometrille ja 2,5 kevyenliikenteen väyläkilometrille. Tieliittymien lukumäärä oli lähes 40 kpl.

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  NCC Industry Oy

  Karangan kiviainesalueen tulotie, Kajaani

  NCC Industry Oy: lla on louhekäytössä Karangan kiviainesalue, jonka alkuperäinen tulotien liittymät koettiin epäkäytännöllisiksi. NCC käynnisti uudesta tulotiestä suunnittelun 2016 ja toteutuksen 2017 alussa. Uuden tien pituus on n. 300 m.

  Vastasimme uuden tien suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta:

 • eri tielinjavaihtoehtojen laadinta
 • lähtötietojen hankinta; pohjatutkimukset
 • ilmakuva ja maastomallin laadinta
 • tierakennussuunnitelma
 • urakka-asiakirjojen laadinta
 • työmaa-aikainen valvonta

  Laadimme myös liikennejärjestelyjen suunnittelua varten toiminnallisen virtuaalimallin kiviainesalueesta.

  Panoksemme projektissa: