Tuotamme mittausaineiston tie-, katu- ja siltarakentamisen sekä erilaisiin maarakentamisen kohteisiin.

Tuotamme mittausaineiston tie-, katu- ja siltarakentamisen kohteisiin sekä erilaisiin maarakentamisen kohteisiin kunnille, teollisuuslaitoksille ja rakennus- ja maarakennusyrittäjille. Suoritamme tarkemittaukset, kaapelikartoitukset ja laadimme maastomallit mittausaineistoa apuna käyttäen. Mittaukset tehdään takymetrilaitteistolla ja mittausaineisto käsitellään 3D Win -ohjelmalla jatkosuunnittelua varten. Teemme video- ja stillkuvat kuvauskopterillamme erilaisten infra-, sähkö-, verkko- ja rakennus- hankkeiden selvitystarpeisiin, kartoittamiseen ja visuaaliseen dokumentoimiseen.

Rakennus- ja kaivos- ja siltamittaukset

 • Rakentamisen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Siltojen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Seurantamittaukset
 • Massa- ja määrälaskelmat
 • Maastomallit
 • Putki- ja kaapelikartoitukset

 • Tie- ja kunnallistekniset mittaukset

 • Tien merkintä- ja tarkemittaukset
 • Viemäri ja vesijohtojen merkintä- ja tarkemittaukset
 • Kaapeleiden kartoitus
 • Kaivuun ja täyttöjen määrälaskennat
 • Louhinnan merkintämittaukset ja määrälaskelmat

 • Maaperätutkimukset ja tiiveysmittaukset

 • Teemme maaperätutkimukset yhteistyössä Geo-Work Oy:n kanssa maatutkauskalustoa käyttäen
 • Pienet tiiveysmittaukset Loadman 2-painopudotuskalustolla
 • Teiden ja suurempien kokonaisuuksien tiiveysmittaukset HeavyLoadman-painopudotusperävaunulla
 • Troxler-mittaukset

 • 3D-koneohjaus

 • Koneohjausmallit kaivinkoneisiin, puskukoneisiin ja tiehöyliin
 • Tukiasema-asennukset työmaalle
 • Tarkemittaukset ja määrälaskennat koneohjauksen kautta
 • Kaivinkoneiden laitteiston kalibrointi

 • Referenssi

  Terrafame Oy

  Yhteistyömme kaivosyhtiön kanssa käynnistyi jo vuonna 2007, jolloin kaivoksen rakentamistoiminta alkoi. Olemme toimineet niin suunnittelu- kuin valvontatehtävissä ja tuottaneet maarakentamiseen liittyviä erillismittauksia ja seurantaa.

  Valvonta:

 • biokasaliuotuskenttien pohja- ja tiivistysrakenteet
 • liuotuskierron altaiden ja niiden varoaltaiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • kaivannaisjätteen jätealueiden pohja- ja tiivistysrakenteet
 • patojen vuosi- ja määräaikaistarkastukset.

  Suunnittelu:
 • kaivosalueen tiestön suunnittelutehtävät
 • portinalueen liikennejärjestelyt
 • liikenteenohjaussuunnittelu
 • kaupallisten asiakirjojen laatiminen erillistoimeksiannoissa.

  Mittaus:
 • rakentamisen tarkemittaukset
 • massalaskennat
 • pintamallit
 • 3D-ilmakuvaukset
 • altaiden nestepintamittaukset.

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Sotkamo Silver Oy

  Sotkamo Silver AB:n on ruotsalainen kaivosyhtiö, joka omistaa hopeaa ja kultaa sisältäviä malmiesiintymiä Suomessa ja sinkkiä sekä kultaa sisältäviä esiintymiä Norjassa. Yhtiön tärkein kehityshanke on hopeakaivos projekti Sotkamossa. Olemme olleet mukana Sotkamossa sijaitsevan kaivoshankkeen maarakentamisen suunnittelussa vuodesta 2012 lähtien.

  Olemme osallistuneet rakentamissuunnitteluun:

 • yleissuunnittelu
 • tie- ja aluesuunnittelu
 • liikenteen ohjaussuunnittelu
 • kaupallisten asiakirjojen laadinta

  Olemme tuottaneet maarakentamiseen liittyviä mittauksia ja seurantaa:

 • pinta-ala ja massalaskennat
 • pintamallit
 • kaivosalueen 3D -mallinnus

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  Kajaanin Romu

  Kajaanin Romu Oy tarjoaa palvelujaan mm. teollisuuteen ja metallialan yrityksille, joilta syntyy metalliromua. Yritys suorittaa myös rakennus-, metallirakenteiden- ja teollisuuden purkutöitä. Kajaanin Romu Oy toteutti n. 13 milj.€ toiminnan kehittämishankkeen vuonna 2009, ja muutti metalliromun käsittelyprosessin uudelle alueelle. Olemme olleet keskeisessä roolissa uuden teollisuusalueen suunnittelussa ja sen toteutuksessa.

  Suunnittelun projektin johtovastuu

 • tehdasalueen maanrakentamisen suunnittelu, urakointi ja valvonta
 • tehdasrakennussuunnittelu
 • sähkö- ja LVI-suunnittelu
 • lupa-asioiden hoito
 • mittauspalvelut

  Prosessilaitteiden asennusvalvonta

  Panoksemme projektissa:
 • Referenssi

  NCC Industry Oy

  Karangan kiviainesalueen tulotie, Kajaani

  NCC Industry Oy: lla on louhekäytössä Karangan kiviainesalue, jonka alkuperäinen tulotien liittymät koettiin epäkäytännöllisiksi. NCC käynnisti uudesta tulotiestä suunnittelun 2016 ja toteutuksen 2017 alussa. Uuden tien pituus on n. 300 m.

  Vastasimme uuden tien suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta:

 • eri tielinjavaihtoehtojen laadinta
 • lähtötietojen hankinta; pohjatutkimukset
 • ilmakuva ja maastomallin laadinta
 • tierakennussuunnitelma
 • urakka-asiakirjojen laadinta
 • työmaa-aikainen valvonta

  Laadimme myös liikennejärjestelyjen suunnittelua varten toiminnallisen virtuaalimallin kiviainesalueesta.

  Panoksemme projektissa:
 • Yhteystiedot

  Arto Valtanen

  mittaustyönjohtaja

  +358 44 7266 221

  arto.valtanen@infrasuunnittelu.fi

  Teemu Valtonen

  mittaustyönjohtaja

  +358 44 2871 679

  teemu.valtonen@infrasuunnittelu.fi